Yayınlar

Kuru, M. (2022). Ezop’un Osmanlı Coğrafyasındaki Maceraları. Toplumsal Tarih, 343, 9.

Kuru, M. (2022). EZOP Alla Turca: Tanzimat Öncesi Döneme Ait Ezop Tercümeleri. Toplumsal Tarih, 343, 10-13.

Sucu, C. (2022). Bir Tercüman Mecmuası: Sözlük, Bayramlık, Ferman ve Ezop. Toplumsal Tarih, 343,14-17.

Özçelik, B. E. (2022). 19. Yüzyılda Neşredilmiş Ezop Eserleri. Toplumsal Tarih, 343, 18-21.

Kuru, M. (2022). Ezop Alla Turca: Tanzimat Öncesi Döneme Ait Ezop Tercümelerinin Kültürel Çeviri Bağlamında İncelenmesi. Nesir: Edebiyat Araştırmaları Dergisi, 2, 159-170.

Akcan, A., Bilgin Taşdemir, E.F., Kızılırmak, F., Kuru, M., Öncel, F., Yanıkoğlu, B. (2022). Akis: Transcription of Ottoman-Turkish Texts Using Deep Learning. Journal of the Ottoman and Turkish Studies Association [yayın aşamasında].

Erol, E. (2022). 1920’den 1950’ye Türkiye’yi temsil eden kurucu kuşakların biyografik özellikleri ve görev süreleri arasındaki ilişki üzerine: Göçmenlik örneği” in Türkiye Siyasetinin Sınırları: Siyasal Davranış, Kurumlar ve Kültür. İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları [yayın aşamasında].

Erol, E., Altınman A.E., Öztürk, B., Sert, H., Saçkan, K., Ulusoy, M.N. (2018). Mapping the Members of the Great National Assembly. Sabancı University PURE Summer Term Project Report.

Yelçe, N.Z (2022). “Çoluk çocuk yollara düşmek”. Toplumsal Tarih, 339, 70-74.

Yelçe, N.Z, Bozok, E. (2021). “Islands as Transit Posts in the News Networks of Early Sixteenth Century,” in European Islands Between Isolated and Interconnected Life Worlds, Tübingen: University of Tübingen Press

Bozok, E. (2018). “1520’lerde Venedik’ten İstanbul’a, İstanbul’dan Venedik’e Yansıyanlar: Elçi Marco Minio” in Osmanlı İstanbul’u V: V Uluslararası Osmanlı İstanbul’u Sempozyumu Bildirileri 19-21 Mayıs 2017, İstanbul: İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi Yayınları, 191-212.

Cevrioğlu, H. (2018). “Habsburg Elçilerinin Gözünden 1530’larda İstanbul”  in Osmanlı İstanbul’u V: V Uluslararası Osmanlı İstanbul’u Sempozyumu Bildirileri 19-21 Mayıs 2017, İstanbul: İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi Yayınları,

Yelçe, N.Z.  (2018). “Müzmin bir Venedik Elçisi: Pietro Zen”  in Osmanlı İstanbul’u V: V Uluslararası Osmanlı İstanbul’u Sempozyumu Bildirileri 19-21 Mayıs 2017, İstanbul: İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi Yayınları

Bozok, E. (2017). “Doğu Akdeniz’deki Venedikli Tüccarların Suriye ve Mısır’ın Fethi Karşısında İzlenimleri ve Tepkileri”  in Osmanlı’da Yönetim ve Savaş, İstanbul: Mahya Yayıncılık, 205-221

Yelçe, N.Z. (2017). “Sanuto’nun Günlüklerinde Osmanlı Sefer Haberleri ve Söylentileri: 1532 Alaman Seferi” in Osmanlı’da Yönetim ve Savaş, İstanbul: Mahya Yayıncılık, 191-203

Tsekouras, P. (2017). “The Ottoman-Venetian War of 1499-1503”, in in Osmanlı’da Yönetim ve Savaş, İstanbul: Mahya Yayıncılık, 181-190

Yelçe, N.Z. (2017). “Venedikli gözüyle Osmanlı-Macar çatışması”. Tarih ve Gelecek Dergisi, 3/1 , 75-90.

 

Sözlü Sunumlar

Yanıkoğlu B., Kuru, M., Öncel, F. Bilgin Taşdemir, E.F., Akcan, A. Akis: Transcription of Ottoman-Turkish Texts Using Deep Learning. Digital Humanities and Ottoman Studies, Viyana. 7-9 Temmuz 2022.

Erol, E. A Digital humanities analysis of the generations who ruled Turkey from 1920-50: Network Clusters, Data Mining and Spatial Mapping. Digital Humanities and Ottoman Studies, Viyana. 7-9 Temmuz 2022.

Kuru, M. Ezop Alaturka: 19. Yüzyıl öncesinde derlenen Türkçe Ezop Masalları. Comité International des Études Pré-Ottomanes Et Ottomanes (CIEPO) 24, Selanik. 21-25 Haziran 2022.

Kuru, M. “Hikayenin Remzi”. Erken Modern Osmanlı Dünyasında Ezop Anlatıları. Samsun Üniversitesi DÜSAM. 8 Haziran 2022.

Kuru, M. Bir Global-Mikro Tarih Anlatısı: Gümrük Emini Hasan Ağa ve Kardeşi Anton Çelebi. Sakarya Üniversitesi Tarih Bölümü Konferansları. 18 Mayıs 2022.

Kuru, M. Ezop Alla Turca: Tanzimat Öncesi Döneme Ait Ezop Tercümeleri ve Kültürel Çeviri. Boğaziçi Üniversitesi Çeviribilimi Bölümü. 27 Nisan 2022.

Yelçe, N.Z. (2022). “The Story of the Poisonous Gown: Then and Now,” Splendid Encounters X – Beyond The Truth: Misinformation and Credibility in Early Modern Diplomacy, European University Institute, Florence, Italy, 12-14 October 2022.

Yelçe, N.Z, Bozok, E.  (2022). “Gossip, Rumours and Facts 500 years ago: The Year 1522 in the Diaries of Marino Sanuto,” Comité International des Études Pré-Ottomanes Et Ottomanes CIEPO 24, Selanik, 21-25 June 2022.

Bozok, E.(2021).Tal nova non fu creta: Circulation of News and Rumors During the Siege of Rhodes (July- December 1522)” in Conversazioni EURONEWS Project seminar series, webinar, 11 February 2021.

Bozok, E. (2021). “An interpreter, a diplomat, and a friend: Dragoman Ali Bey and early sixteenth century cross cultural relations in Eastern Mediterranean” in PIMo Second Annual Conference, Granada, 28-29 January 2021.

Yelçe, N.Z., Bozok, E. (2021). “Gossip, Rumors, and Facts: The Year 1521,” Knowledge Systems and Ottoman-European Encounters: Spatial and Social Dynamics, Zurich webinar, 21-23 January 2021.

Bozok, E.(2020). “Reporting from Crete (May-June 1522)” in 14th Graduate Conference in European History (GRACEH), webinar 25-29 May 2020.

Bozok, E. (2020). “The Production and Circulation of Rumours Before and During the Siege of Rhodes (1522)” in 4th Annual Workshop of the Intellectual History Working Group, Florence, 10 February 2020

Bozok, E. (2018). “‘An Honorable Duty’: To be sent as an ambassador to the Ottoman Capital” in Ottoman Istanbul International Symposium VI, Istanbul, 11-13 May 2018.

Yelçe, N.Z. (2018). “A Political Statement: The Wedding Festival of Ibrahim Pasha in 1524,” Renaissance Royal Weddings and Cultural Production, Oxford, 25-26 April 2018.

Bozok, E. (2017). “From Venice to Istanbul, Istanbul to Venice during 1520s: the Ambassador Marco Minio” in Ottoman Istanbul International Symposium V, Istanbul, 19-21 May 2017.

Bozok, E. (2017). “Ottoman Empire and the Circulation of Information in the Mediterranean in the first half of 16th Century” in Graduate Symposium “Brave New Worlds: Digital Technologies & the Study of the Past in Anatolia, the Mediterranean, and the Near East”, Istanbul, 5 May 2017.

Cevrioğlu, H. (2017). “Janos Hoberdanecz’s Embassy to Constantinople (1528-9)” Comité International des Études Pré-Ottomanes Et Ottomanes CIEPO 22, Trabzon, 4-8 October 2016.

Bozok, E. (2015). “Impressions and Reactions of Venetian Merchants in the Eastern Mediterranean upon the Conquest of Syria and Egypt” in International Congress on Ottoman Studies, Sakarya, 14-17 October 2015.

 

Poster Sunumları

Yanıkoğlu B., Kuru, M., Bilgin Taşdemir, E.F., Akcan, A. Kızılırmak F., Öncel F. Akis: Transcription of Ottoman-Turkish Texts Using Deep Learning. Digital Humanities and Ottoman Studies, Viyana. 7-9 Temmuz 2022.

Erol, E. A Digital humanities analysis of the generations who ruled Turkey from 1920-50: Network Clusters, Data Mining and Spatial Mapping. Digital Humanities and Ottoman Studies, Viyana. 7-9 Temmuz 2022.

Erol, E., Arın, İ., Öztürk, S.B., Ulusoy M.B. Visualizing A Prosopographical Study Of The Young Turk Elites: Using Data Mining, Network Clusters And Spatial Mapping. Digital Humanities Conference, Utrecht, 9-12 Temmuz 2019.