Image
tübitaklogopng

TÜBİTAK 1001 - Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Projelerini Destekleme Programı

(DHLab-VERİM Ortak Projesi)

Derin Öğrenme Yaklaşımı ile Osmanlıca Dokümanların Otomatik Transkripsiyonu

Proje Yürütücüsü: Berrin Yanıkoğlu (VERİM)

TÜBİTAK 1001 - Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Projelerini Destekleme Programı

17. Yüzyıl Osmanlı ve Akdeniz Dünyası Üzerine Bir Global – Mikrotarih Çalışması: Osmanlı Gümrük Emini Hasan Ağa ve Kardeşi Toskanalı Gonfaloniere Anton Bogos Çelebi

Proje Yürütücüsü: Mehmet Kuru 

 

TÜBİTAK 3501 - Kariyer Geliştirme Programı

Ezop Alla Turca: Tanzimat Öncesi Döneme ait Ezop Tercümelerinin Kültürel Çeviri Bağlamında İncelenmesi

Proje Yürütücüsü: Mehmet Kuru

Image
sabancı

 

Sabancı Üniversitesi Entegrasyon Projeleri Desteği

Aşıkpaşazade Tarihini Haritalandırmak: Bir Erken Modern Dönem Osmanlı Kroniğinin Analizi

Proje Yürütücüsü: Mehmet Kuru