Türkiye'yi Temsil Eden Kurucu Kuşaklar

Kapsam

meclis

1920-50 arası dönemde modern Türkiye Cumhuriyeti’ni mecliste temsil eden, yöneten ve onun temellerini atan kuşakların görev süreleri, bakanlıklar ve komisyon başkanlıkları gibi önemli görevlere atanmaları yahut başbakan gibi önemli karar alıcılar haline gelmeleri ile biyografik verileri arasında bir ilişki var mıdır?

Başka bir değişle, literatürdeki tabiri ile Jön Türklerin veya daha dar bir tanımla İttihatçıların, Kemalistlerin yahut TBMM’de görev almış başkaca siyasi gruplardan kimselerin ne zaman ve nerede doğdukları, bildikleri diller, eğitim durumları ve meslekleri gibi biyografik özelliklerinin görev süreleri ve iktidar hiyerarşisindeki yerleri ile ilişkisi nedir?

Projenin temel savı 1920-50 arası modern Türkiye Cumhuriyeti’ne şekil veren başat siyasi aktörlerin yer aldığı TBMM’de bulunan kişilerin temel biyografik verileri ile bulundukları pozisyonlar ve bu pozisyonlarda bulunma süreleri arasında kuvvetli korelasyon olduğu ve bu korelasyonun üç temel dijital beşeri bilim metodunun analiz ve görselleştirme imkanları ile ortaya çıkarılabileceğidir.

Amaç ve Yöntem

Bu araştırma, başta siyaset bilimi ve tarih olmak üzere bilgisayar mühendisliği alanının da katkılarını kullanarak yukarıda izah edilen temel sava disiplinlerarası cevaplar arayabilmek, kurucu yönetici kuşakları anlamaya dair yenilikçi ve özgün örüntü ve analiz çerçeveleri geliştirmek ve ayrıca şeffaf, görselleştirilmiş ve ulaşılabilir dijital veri yaratmak amaçları ile formüle edilmiştir.

Projede, ilişki ağları, veri madenciliği ve mekânsal haritalamayı içeren Dijital Beşeri Bilimler yöntemlerini kullanarak büyük veri analizi yapmayı hedeflenmektedir.

Bu proje halihazırda devam etmekte olup, öncü bulguları yayınlanmıştır. Projenin incelediği zaman dilimi ve biyografik veriler genişletilecek ve yakın zamanda daha büyük bir proje olarak yürütülecektir.

 Proje Yürütücüsü

Image
emre erol

Emre Erol

Sabancı Üniversitesi